DSC07058

Aftale med tre skoler i hus

Siden 2010 har børn fra 4. og 5. klasser prøvet kræfter med det undervisningsforløb på Vibevadgaard. Det er blevet til mange værdifulde dialoger med børn, lærere, forældre og kommune. Og nu er tiden moden til at videreudvikle Plant et Frø med afsæt i disse mange erfaringer.

Derfor er Plant et Frø i gang med en udviklingsproces, som skal være med til at kvalificere projektet og skabe mulighed for at etablere flere grønne klimalæringsrum.

Vi har nu fået tilsagt fra tre skoler som ønsker at være med i den videre udvikling af Plant et Frø. Det er skolerne Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole.

Allerslev Skole har været Plant et Frøs faste samarbejdspartner gennem 11 år. Allerslev Skole har fokus på det grønne børneliv og har et ressourcestærkt opland. Skolen har et nyligt indviet Maker Space.

Kirke Hyllinge Skole har netop lanceret en vision, hvor der er et særligt ønske om undervisning i eksterne læringsmiljøer og uderum. Skolen har endvidere et nyligt indviet Maker Space.

Osted Friskole har særlig vægt på udeliv og stor erfaring med udvikling og afvikling af udeskoleprojekter og – undervisning. Skolen har et Naturværksted, der anvendes i undervisning.

Vi glæder os til samarbejdet!