Om os

Her spirer både tanker og frø

I Plant et Frø arbejder vi for, at nutidens børn – fremtidens voksne – bliver bedre rustet til at passe på sig selv, hinanden og kloden. Intet mindre. Det kræver plads og mod til at tænke nye ideer. Derfor er vi i gang med at skabe et grønt læringsrum, hvor børn kan mærke verden, hvor deres ideer bliver taget alvorligt, og hvor de kan plante og nære både frø og tanker, som kan spire og gro i et åbent og tværfagligt miljø. Lige nu er vi i gang med at udvikle vores tanker i dialog med tre lokale skoler. Ambitionen er, at der om nogle år er udviklet et færdigt tilbud til flere skoler.
PeF De tre spor
I undervisningen arbejder vi med tre spor: 
Praksislæring, nærværstræning og
videnskabelig kreativitet. 

Plant et Frø er et undervisningsforløb, hvor børn i 4. og 5. klasse prøver kræfter med skolehaver, træning i nærvær og videnskabelig kreativitet på en fødevareproducerende, økologisk gård i Lejre. Gennem et forløb på 21 uger skifter eleverne deres traditionelle klasseværelser ud med undervisning på gården én gang om ugen. Her mærker børnene gennem egne, sanselige oplevelser i og med naturen, hvad der skaber indre ro og livsglæde. De lærer, hvad det vil sige at drage omsorg for sig selv og vores planet. Og de gør sig erfaringer med værdien i at skabe forbindelser mellem hjerne og hjerte, mellem menneske og natur og mellem individ og fællesskab.

I skolehaverne lægger eleverne i 4.klasse frø i jorden om foråret og følger deres magiske udvikling over sommeren og videre til efterårets høst. I yogasalen og rundt om bålet i skoven øver eleverne sig i at mærke og fastholde en indre ro. Og i Laboratoriet stifter eleverne bekendtskab med kreativ ideudvikling og opdager deres egen iboende skabertrang. Når eleverne har vokset sig til 5. klasser, giver de frøene videre til nye 4. klasser. Og det er ikke bare frø. Det er også en mental stafet, der handler om noget større. Et ønske om og færdigheder i at passe på klimaet og klodens fremtid.

Vores ambition er at nære indsigtsfulde og sunde fællesskaber og samarbejder, hvor den enkelte føler sig betydningsfuld, og hvor man også lærer at anerkende de andres betydning. På den måde søger vi at give børn egne erfaringer, som kvalificerer til bedre at kunne navigere i forhold til store komplekse udfordringer. For klimakrisen fylder i både børn og voksne. Her kan troen på handlemuligheder give virkelyst.

Gennem de sidste 10 år er undervisningsforløbet blevet afviklet i samarbejdet med Allerslev Skole. Vores vision for de kommende år er, at skabe rum for endnu flere skoleklasser i haverne, i yogasalen og i naturstoflaboratoriet samt at videreudvikle forløbet. Derfor har vi fra 2022 inviteret yderligere to skoler i Lejre Kommune til at ”plante frø”.  Og vi er i fuld gang med at søge fonde til at realisere vores drøm om mere og bedre undervisning i bæredygtighed og klima i et grønt læringsmiljø. Visionen er at få undervisningen udbredt i skolerne både nationalt og internationalt.

KS_04011
DSC06924

I Plant et Frø lægger vi vægt på, at børn får rig mulighed for at lære via egne erfaringer i et sanseligt miljø med inspiration fra mesterlæren. Miljøet er et autentisk og aktivt landbrug og naturstoflaboratorium, hvor eleverne får mulighed for at gå i fodsporene på de mennesker, der til daglig har deres praksis på stedet.

Plant et Frø kombinerer praksisnær undervisning i klima og konkrete naturvidenskabelige værktøjer, færdigheder og forståelser med træning i nærvær og humanistiske indsigter om, hvad det vil sige at være menneske. Efter et forløb på 21 uger – med 1 til 2 besøg om ugen –kan børnene både høste nye frø og mere mod til at tro på egne evner og ideer. Og de nye frø bliver givet videre til nye børn, som dermed overtager stafetten og bringer liv og vækst ud af den forrige ”generations” arbejde. På den måde sluttes en cirkel, hvor fortid, nutid og fremtid flettes sammen.  Det lange forløb på 21 uger giver også plads til fordybelse og opbygning af gode og trygge relationer.

Undervisningen foregår på produktionsvirksomheden Vibevadgaard tæt på Lejre St. by. Det sker i et samarbejde mellem lærerne fra Allerslev skole, videnskabsfolk på Vibe Økologi, gartnere samt undervisere i yoga og nærvær. På den måde bliver undervisningen en form for mesterlære, hvor de forskellige fagligheder fungerer som rollemodeller. Det langsigtede mål er at udvikle en skalerbar undervisningsmodel, som kan fungere uden for Vibevadgaard, og som kan tjene til at undervise børnene i metoder, der kan illustrere, hvordan man kan ”være” og ”gøre” i verden på en bæredygtig måde.

 

Den pædagogiske ramme
Den pædagogiske ramme i Plant et Frø har fokus på at lære via praksis, mesterlære og indre motivation.

Målet er, at børn tidligt skal opleve succes med at tilegne sig metoder til selv at kunne sætte et direkte aftryk og at skabe forandring og nye muligheder med fokus på bæredygtighed. Her arbejder eleverne med deres egne erfaringsbaserede handlinger. Intentionen er at vække en indre motivation i børnene og en lyst til at leve klimavenligt, uden løftede pegefingre og formaninger udefra. At introducere børnene til et andet syn på sig selv i forhold til den klode, vi bor på, er derfor helt centralt.

Plant et Frøs kerneproces bygger på ”hjem – ude – hjem”. Projektets omdrejningspunkt er at levere input, som kan spille sammen med undervisningen hjemme i klassen. I skolen får eleverne deres fagfaglige og teoretiske ballast, mens Plant et Frø leverer de autentiske rammer for den mesterlære, hvor eleverne kan udfolde sig i praksis og erhverve de erfaringer, der sætter dem i stand til at erkende de sammenhænge, som kan blive grundsten i deres kommende livsbeslutninger.

Plant et frø-Skårhøj-03683
Plant et frø-Skårhøj-03820
Plant et frø-Skårhøj-06215
Plant et frø-Skårhøj-04204

Historien Bag

Historien om Plant et Frø går tilbage til Henrik Byrials barndomsår. I landsbyen tæt på den gård, hvor Henrik voksede op, boede der en ældre mand ved navn Galatius. De fleste voksne i Lejre syntes, at Galatius var lidt af en særling. Han gik med en stor bredskygget hat, og han var ikke som de andre voksne. Han havde ligesom aldrig travlt, og man så ham ofte gå ud over markerne, hvor han kunne finde på at stå stille – tilsyneladende uden at foretage sig noget. En dag i det tidlige forår mødte Henrik ham tilfældigt ude i marken, og Galatius spurgte Henrik, om han ville med ud at gå en tur. Da de stod sammen på et højdedrag og kiggede udover landskabet, tog Galatius pludselig sin store hat af og bukkede dybt – helt ned mod jorden. Så rettede han sig op og satte hatten omhyggeligt på plads igen. Henrik undrede sig og spurgte: ”Hvorfor tog du hatten af og bukkede?”. Og Galatius svarede: ”Så du ikke viben? Den første vibe, du ser om foråret, kommer hertil og bebuder forårets komme. Den bukker jeg for og tager min hat af. Den skal man ære”. Og så gik han.

Oplevelsen med Galatius plantede et frø i Henrik. For Galatius havde – helt uden at prædike – vist, hvordan man kan ære naturen. Og det udfordrede de tanker, som Henrik havde om sin helt egen lille kyllingefarm på forældrenes gård. Hidtil havde han været optaget af at optimere. Fra 10 æg til 100 æg – og måske ligefrem 1000 æg. Men i mødet med Galatius havde Henrik mærket en kontrast til det store fokus på penge og volumen. Der blev pudset en rude i Henriks indre, og det udvidede hans syn på den natur, han levede i. Han fik ægte lyst til at nære glæden ved og respekten for naturen. Han oplevede at her var noget, der var større end ham selv.

Oplevelsen prægede Henrik gennem hans opvækst og uddannelse, og da han blev voksen, følte han en trang til at give Galatius’ værdier videre til børnene i kommunen.

Han oplevede, at den undervisning, hans egne børn fik i skolen, manglede noget i forhold til at etablere en kontakt og dannelse i forhold til naturen. Den umiddelbare kærlighed og respekt for naturen var temmelig fraværende i undervisningen.  Det var anledningen til, at Henrik omkring 2005 formede ideen: Han kunne jo bare selv lave nogle skolehaver og tilbyde Allerslev Skole at komme og dyrke afgrøder under åben himmel. At mærke nærvær og opfindsomhed og kreativ videnskabelighed.

PeF seedmarks Okker2

Det skulle vise sig at være en idé, som det tog noget tid at forme. Først mødte ideen nemlig en vis modstand fra skolen. Men efter et par års vedholdende dialog var der en biologilærer på Allerslev Skole, som kunne se potentialet i projektet, og som ikke syntes det var besværligt – tværtimod. Derfra gik det stærkt. Skolen købte redskaber. Henrik lagde jord til. Og i de første år var Henrik alene som underviser. Men i dag er projektet udvidet med flere personer, som kan varetage mesterlære inden for både dyrkning, meditation, yoga og videnskabelighed i naturstof-laboratoriet.

Galatius vidste nok slet ikke, at han plantede et frø i en barnesjæl for mange år siden. Og han drømte nok ikke om, hvor fin en idé hans holdning til naturen kunne afføde. Eller måske gjorde han netop det.

Plant et Frø bor på Vibevadgaard

Plant et Frø er udviklet af Henrik Byrial. Aktiviteterne foregår på Vibevadgaard, som er et økologisk  produktionslandbrug, der huser en del grønne virksomheder.
 

Vibevadgaard huser et praksisfællesskab med flere grønne virksomheder, som alle har fokus på natur, bæredygtighed og sundhed. Når eleverne gennem undervisningsforløbet har deres ugentlige gang på gården, møder de derfor en lang række mesterlærere, der aktivt arbejder for, at bringe planeten i en bæredygtig retning. De små virksomheder giver Vibevadgaard en mangfoldighed og en autenticitet, som synliggør, at der er mange veje at gå, når det handler om at udvikle en mere bæredygtig praksis. Her kan børnene med egne øjne se, hvordan lokale afgrøder dyrkes på en klimavenlig måde og med fokus på omsorg for Jorden. Og de kan se, hvordan man godt kan udvikle nye ting og samtidig gøre det bæredygtigt og ansvarligt. Børnene møder således mennesker, der ”gør” i stedet for bare at ”snakke om”.

Plant et frø-Skårhøj-03770

På Vibevadgaards jorder møder børnene fx Fredrik og Christina, når de luger i markerne, der hører til Godis. De møder Louise, når hun høster sine kulørte blomster i sin skærehave ”Dusk”, hvor hun vil gøre op med behovet for importerede blomster. Og i laboratoriet og i plantagen møder de forskere og gartnere fra Vibe Økologi.

 

De virksomheder, som underbygger autenticiteten er:

  • Godis Grønt
  • Vilde Urter
  • Dusk
  • Vibe Økologi
  • Nerthus

GODIS GRØNT
Godis Grønt producerer økologiske grønsagskasser til over 93 lokale familier over hele sommeren. Godis grønts fokus er på at dyrke grønsager på en måde, som passer på vores fantastiske jord og biodiversiteten, og som gør det lettere at handle lokalt.

VILDE URTER
Vilde Urter leverer både økologiske råvare direkte til lokale familier og til prisbelønnede restauranter. Vilde Urter leverer grønsager, spiselige blomster og krydderurter til blandt andet Noma, der også har Vibe Økologi som hovedleverandør af bær.

DUSK
Dusk producerer økologiske blomster for at være med til at sikre et mere miljøvenligt og biodiverst jordbrug – uden sprøjtemidler.

VIBE ØKOLOGI OG BYRIAL APS
Vibe Økologi dyrker en lang række bær-arter, der sælges til restauranter og helsebranchen, I sit naturstoflaboratorium udvikler Vibe Økologi også kosttilskud, som indgår i kliniske forsøg på danske hospitaler (se www.byrial.dk og www.aroniaforskning.dk). Virksomheden, der ledes af Henrik Byrial, har bl.a. 33 km Aronia bærrækker og dyrker en lang række bær og urter til restaurant NOMA.

NERTHUS APS
Nerthus udvikler plantebaserede kosttilskud til mænd med nedsat sædkvalitet og har flere patenter på området (se punalpin.dk). Produktet sælges over hele verden og er testet i kliniske forsøg på et dansk hospital. En stor del af udviklingen og tests foregår i Vibe Økologi´s naturstoflaboratorium, der også danner rammerne om undervisningen på ”Plant et Frø”.

Elever citater_0969

Stor opbakning fra Lejre Kommune
Plant et Frø nyder stor opbakning fra Lejre Kommune, der i disse år arbejder på at skabe forbindelser mellem land og by på en ny måde. Der er et vigtigt samspil mellem det Plant et Frø praktiserer, og det Lejre Kommune ønsker for fremtiden. For os er det derfor også vigtigt at mærke den store medvind, projektet møder fra Lejre Kommune, og at vores projekt er en integreret del af en større vision. Hvis vi får muligheden for at videreudvikle undervisningsforløbet, vil Lejre Kommune også være budbringer i forhold til at gøre opmærksom på projektet, så ideerne kan gives videre og stilles til rådighed for andre af landets skoler, der arbejder seriøst med bæredygtighed.

“Vi ser dette klimaundervisningsprojekt som et positivt et initiativ, der giver mulighed for et samlingssted, der både agerer som friluftseksperimentarium og grønt forsamlingshus, hvor der er mulighed for natur-, miljø- og kulturformidling.”

Isabel Hansen, afdelingsleder Osted Friskole

Aktører inden for fødevareområdet
Plant et Frø er en del af et stærkt netværk med mange visionære aktører inden for fødevareområdet. Fælles for dem alle er, at de deler vores passion for bæredygtig mad. Det gælder bl.a. restaurant Noma og kogebogforfatteren Tina Scheftelowitz.

Kok og kogebogsforfatter Tina Scheftelowitz
Tina Scheftelowitz er kogebogsforfatter og står bag bøger som bl.a. ”Suveræne salater og brilliante buffetter”. Hun skal fra 2022 stå for undervisning af børn og familier i tilberedning af velsmagende, bæredygtige retter, baseret bl.a. på de fødevarer børnene dyrker i skolehaverne. Tina Scheftelowitz brænder for bæredygtighed og fantastisk mad.

Noma

Flere samarbejder
Der er også flere nære samarbejdspartnere, der knytter sig rent fysisk til Plant et Frø og Vibevadgaard.