Om os

Her spirer både tanker og frø

I Plant et Frø arbejder vi for, at nutidens børn – fremtidens voksne – bliver bedre rustet til at passe på sig selv, hinanden og kloden. Intet mindre. Det kræver plads og mod til at lære og være på nye måder. Derfor er vi i gang med at skabe et grønt læringsrum, hvor børn kan mærke naturen og fællesskabet, og hvor de kan plante og nære både frø og tanker, som kan spire og gro i et åbent og tværfagligt miljø. Lige nu er vi i gang med at udvikle vores tanker i dialog med lokale skoler og fageksperter. Ambitionen er, at der om nogle år er udviklet et færdigt tilbud til flere skoler.

19-KSA01253
I undervisningen arbejder vi med både den indre og ydre natur.

Plant et Frø er et undervisningsforløb, hvor børn i 4. og 5. klasse prøver kræfter med skolehaver, nærværstræning og samskabelse med naturen på en fødevareproducerende, økologisk gård i Lejre. Gennem et forløb på 21 uger skifter eleverne deres traditionelle klasseværelser ud med undervisning på gården én gang om ugen. Her mærker børnene gennem egne, sanselige oplevelser i og med naturen, hvad der skaber indre ro og livsglæde. De lærer, hvad det vil sige at drage omsorg for sig selv, hinanden og vores planet. Og de gør sig erfaringer med værdien i at skabe forbindelser mellem hjerne og hjerte, mellem menneske og natur og mellem individ og fællesskab.

I skolehaverne lægger eleverne i 4.klasse frø i jorden om foråret og følger deres magiske udvikling over sommeren og videre til efterårets høst, der fejres med en høstfest. I yogasalen og rundt om bålet i skoven øver eleverne sig i at mærke og fastholde en indre ro. Og gennem madlavning og små naturvidenskabelige eksperimenter undersøger eleverne hvordan man kan skabe og udvikle i samspil med naturen.

Vores ambition er at nære indsigtsfulde og sunde fællesskaber og samarbejder, hvor den enkelte føler sig betydningsfuld, og hvor man også lærer at anerkende de andres betydning. Gennem fælles, legende øvelser styrkes sammenholdet og i undervisningen arbejder vi aktivt med at skabe trygge og gode relationer i klassen til gavn for elevernes trivsel.

Siden 2010 er undervisningsforløbet blevet afviklet i samarbejdet med Allerslev Skole i Lejre. Fra 2022 har yderligere to skoler i Lejre Kommune været med til at ”plante frø”.  Og vi er i fuld gang med at søge fonde til at realisere vores drøm om mere og bedre trivselsunderbyggende undervisning og naturdannelse i et grønt læringsmiljø. Visionen er at udvikle og udbrede vores undervisningsfilosofi og -praksis i skolerne både nationalt og internationalt.

Hør podcast om Plant et Frø

Kom med på besøg i Plant et Frø en smuk oktoberdag i 2022. Lærere og elever fortæller om deres oplevelser i skoven, haverne, laboratoriet og ved bålet – og hvad det betyder for dem deltage i Plant et Frø. Henrik Byrial og underviserne fortæller om forløbet og tankerne bag.
Plant et frø-Skårhøj-03683
Plant et frø-Skårhøj-03820
Plant et frø-Skårhøj-06215
Plant et frø-Skårhøj-04204

Historien Bag

Historien om Plant et Frø går tilbage til Henrik Byrials barndomsår. I landsbyen tæt på den gård, hvor Henrik voksede op, boede der en ældre mand ved navn Galatius. De fleste voksne i Lejre syntes, at Galatius var lidt af en særling. Han gik med en stor bredskygget hat, og han var ikke som de andre voksne. Han havde aldrig travlt, og man så ham ofte gå ud over markerne, hvor han indimellem stod stille – tilsyneladende uden at foretage sig noget. En dag i det tidlige forår mødte Henrik ham tilfældigt ude i marken, og Galatius spurgte Henrik, om han ville med ud at gå en tur. Da de stod sammen på et højdedrag og kiggede udover landskabet, tog Galatius pludselig sin store hat af og bukkede dybt – helt ned mod jorden. Så rettede han sig op og satte hatten omhyggeligt på plads igen. Henrik undrede sig og spurgte: ”Hvorfor tog du hatten af og bukkede?”. Og Galatius svarede: ”Så du ikke viben? Den første vibe, du ser om foråret, kommer hertil og bebuder forårets komme. Den bukker jeg for og tager min hat af. Den skal man ære”. Og så gik han. 

Oplevelsen med Galatius plantede et frø i Henrik. For Galatius havde – helt uden at prædike – vist, hvordan man kan ære naturen. Og det udfordrede de tanker, som Henrik havde om sin helt egen lille kyllingefarm på forældrenes gård. Hidtil havde han været optaget af at optimere. Fra 10 æg til 100 æg, måske ligefrem 1000 æg. Men i mødet med Galatius havde Henrik mærket en kontrast til det store fokus på penge og volumen. Han fik ægte lyst til at nære glæden ved og respekten for naturen. Han mærkede, at der er noget, der er større end ham selv. 

Oplevelsen prægede Henrik gennem hans opvækst og uddannelse, og da han blev voksen, følte han trang til at give Galatius’ værdier videre til børn. 

Han oplevede, at den undervisning, hans egne børn fik i skolen, manglede noget i forhold til at etablere en kontakt og dannelse i forhold til naturen. Den umiddelbare kærlighed og respekt for naturen var temmelig fraværende i undervisningen.  Det var anledningen til, at Henrik formede ideen: Han kunne jo bare selv lave nogle skolehaver og tilbyde Allerslev Skole at komme og dyrke afgrøder under åben himmel. At mærke nærvær, opfindsomhed og kreativ videnskabelighed. 

PeF seedmarks Okker2

Det skulle vise sig at være en idé, som det tog noget tid at forme. Først mødte ideen nemlig en vis modstand fra skolen. Men efter et par års vedholdende dialog var der en biologilærer på Allerslev Skole, som kunne se potentialet i projektet, og som ikke syntes det var besværligt – tværtimod. Derfra gik det stærkt. Skolen købte redskaber. Henrik lagde jord til. Og i de første år var Henrik alene som underviser. Men i dag er projektet udvidet med flere personer, som kan varetage mesterlære inden for både dyrkning, meditation, yoga og videnskabelighed i naturstof-laboratoriet. 

Galatius vidste nok ikke, at han plantede et frø i en barnesjæl for mange år siden. Og han drømte nok ikke om, hvor fin en idé hans holdning til naturen kunne afføde. Eller måske gjorde han netop det.

Plant et Frø bor på Vibevadgaard

Undervisningen foregår på Vibevadgaard, som er et økologisk  produktionslandbrug, der huser en del grønne virksomheder.
Plant et frø-Skårhøj-03770

Vibevadgaard huser et praksisfællesskab med flere grønne virksomheder, som alle har fokus på natur, bæredygtighed og sundhed. Når eleverne gennem undervisningsforløbet har deres ugentlige gang på gården, møder de derfor en lang række mesterlærere, der aktivt arbejder for at bringe planeten i en bæredygtig retning. De små virksomheder giver Vibevadgaard en mangfoldighed og en autenticitet, som synliggør, at der er mange veje at gå, når det handler om at udvikle en mere bæredygtig praksis. Her kan børnene med egne øjne se, hvordan lokale afgrøder dyrkes på en klimavenlig måde og med fokus på omsorg for Jorden. Og de kan se, hvordan man godt kan udvikle nye ting og samtidig gøre det bæredygtigt og ansvarligt. Børnene møder således mennesker, der ”gør” i stedet for bare at ”snakke om”.

De virksomheder, som underbygger autenticiteten er:

GODIS GRØNT
Godis Grønt producerer økologiske grønsagskasser til over 200 lokale familier over hele sommeren. Godis grønts fokus er på at dyrke grønsager på en måde, som passer på vores fantastiske jord og biodiversiteten, og som gør det lettere at handle lokalt.

VILDE URTER
Vilde Urter leverer både økologiske råvare direkte til lokale familier og til prisbelønnede restauranter. Vilde Urter leverer grønsager, spiselige blomster og krydderurter til blandt andet Noma, der også har Vibe Økologi som hovedleverandør af bær.

VIBE ØKOLOGI OG BYRIAL APS
Vibe Økologi dyrker en lang række bær-arter, der sælges til restauranter og helsebranchen. I sit naturstoflaboratorium udvikler Vibe Økologi også kosttilskud, som indgår i kliniske forsøg på danske hospitaler (se www.byrial.dk og www.aroniaforskning.dk). Virksomheden, der ledes af Henrik Byrial, har bl.a. 33 km Aroniabær-rækker og dyrker en lang række bær og urter til restaurant NOMA.

NERTHUS APS
Nerthus udvikler plantebaserede kosttilskud til mænd med nedsat sædkvalitet og har flere patenter på området (se punalpin.dk). Produktet sælges over hele verden og er testet i kliniske forsøg på et dansk hospital. En stor del af udviklingen og tests foregår i Vibe Økologi´s naturstoflaboratorium, der også danner rammerne om undervisningen på ”Plant et Frø”.

Elever citater_0969

Stor opbakning fra Lejre Kommune
Plant et Frø nyder stor opbakning fra Lejre Kommune, der i disse år arbejder på at skabe forbindelser mellem land og by på en ny måde. Der er et vigtigt samspil mellem det, Plant et Frø praktiserer, og det, Lejre Kommune ønsker for fremtiden. For os er det derfor også vigtigt at mærke den store medvind, projektet møder fra Lejre Kommune, og at vores projekt er en integreret del af en større vision. Hvis vi får muligheden for at videreudvikle undervisningsforløbet, vil Lejre Kommune også være budbringer i forhold til at gøre opmærksom på projektet, så ideerne kan gives videre og stilles til rådighed for andre af landets skoler, der arbejder seriøst med bæredygtighed.

Aktører inden for fødevareområdet
Plant et Frø er en del af et stærkt netværk med mange visionære aktører inden for fødevareområdet. Fælles for dem alle er, at de deler vores passion for bæredygtig mad. Det gælder bl.a. restaurant Noma og Tina Scheftelowitz, der er kogebogsforfatter og står bag bøger som bl.a. ”Suveræne salater og brilliante buffetter”.