Undervisning

DSC06107
KS_04011
DSC06924

Mesterlære med ro, nysgerrighed og nærvær

Plant et Frø tilbyder et unikt læringsmiljø, hvor nærværstræning, konkret arbejde i naturen og kreativ videnskabelighed forenes med læring i en social praksis. Drivkraften er lyst og ikke pligt.

I Plant et Frø lægger vi vægt på, at børn får rig mulighed for at lære via egne erfaringer i et sanseligt miljø med inspiration fra mesterlæren. Miljøet er et autentisk og aktivt landbrug og naturstoflaboratorium, hvor eleverne får mulighed for at gå i fodsporene på de mennesker, der til daglig har deres praksis på stedet. 

Plant et Frø kombinerer praksisnær undervisning i klima og konkrete naturvidenskabelige værktøjer, færdigheder og forståelser med træning i nærvær og humanistiske indsigter om, hvad det vil sige at være menneske. Efter et forløb på 21 uger med 1 til 2 besøg om ugen kan børnene både høste nye frø og mere mod til at tro på egne evner og ideer. Og de nye frø bliver givet videre til nye børn, som dermed overtager stafetten og bringer liv og vækst ud af den forrige ”generations” arbejde. På den måde sluttes en cirkel, hvor fortid, nutid og fremtid flettes sammen.  Det lange forløb på 21 uger giver også plads til fordybelse og opbygning af gode og trygge relationer. 

Undervisningen foregår på produktionsvirksomheden Vibevadgaard tæt på Lejre by. Det sker i et samarbejde mellem lærerne fra tre lokale skoler, forskere i Vibe Økologi, gartnere samt undervisere i yoga og nærvær. På den måde bliver undervisningen en form for mesterlære, hvor de forskellige fagligheder fungerer som rollemodeller. Det langsigtede mål er at udvikle en skalerbar undervisningsmodel, som kan fungere uden for Vibevadgaard, og som kan tjene til at vise børnene, hvordan man kan ”være” og ”gøre” i verden på en bæredygtig måde. 

 

Den pædagogiske ramme
Den pædagogiske ramme i Plant et Frø har fokus på at lære via praksis, mesterlære og indre motivation.

Målet er, at børn tidligt skal opleve succes med at tilegne sig metoder til selv at kunne sætte et direkte aftryk og at skabe forandring og nye muligheder med fokus på bæredygtighed. Her arbejder eleverne med deres egne erfaringsbaserede handlinger. Intentionen er at vække en indre motivation i børnene og en lyst til at leve klimavenligt, uden løftede pegefingre og formaninger udefra. At introducere børnene til et andet syn på sig selv i forhold til den klode, vi bor på, er derfor helt centralt. 

Plant et Frøs kerneproces bygger på ”hjem – ude – hjem”. Undervisningen på gården leverer input, som kan spille sammen med undervisningen hjemme i klassen. I skolen får eleverne deres fagfaglige og teoretiske ballast, mens Plant et Frø leverer de autentiske rammer for den mesterlære, hvor eleverne kan udfolde sig i praksis og erfare sammenhænge på tværs af fag, teori og praksis, mennesker og natur.

Et undervisningsforløb kort fortalt

Et forløb i Plant et Frø strækker sig over 21 uger med 1 til 2 besøg hver uge. Undervejs kommer eleverne til at arbejde ad tre centrale spor, hvor de dyrker afgrøder i haverne, træner nærvær i yogasalen og udfolder kreativ videnskabelighed i Laboratoriet.
KS_03799

De tre hovedspor i Plant et Frø fletter sig ind og ud af hinanden i løbet af de 21 uger. Samtidig følger undervisningen Årshjulet – fra forår til efterår – der skaber en naturlig ramme for aktiviteterne i naturen. Igennem forløbet har vi et særligt fokus på børnenes trivsel gennem relationsdannelse. Eleverne lærer, hvad det vil sige at samarbejde – også med dem, man ikke plejer at danne gruppe med. De arbejder fire elever i hver have, og der er en vigtig læring i at blive enige om arbejdsfordeling, design af de sirlige stisystemer indrammet af småsten, hvad der skal dyrkes og forholdet til nabohaverne. 

Undervisningsdagen startes altid med et møde rundt om bålet i skovrummet. Her lander vi i roen og i naturen, træner nærvær sammen og prøver at bære roen med ud i dagens aktiviteter. Inden eleverne vender tilbage til skolen, sætter vi os igen sammen og deler oplevelser, refleksioner og dagens aktiviteter. Når eleverne starter og afslutter et forløb, sker det via ceremonier, der udstråler seriøsitet og højtidelighed for at understrege, at det vi gør, er vigtigt. 

Undervejs oplever eleverne, hvordan et lille frø er en levende organisme, som kan forvandle sig til en hvedeplante, en rødbede eller et græskar. De erfarer, at man ikke kan skynde på naturen. De lærer, hvordan planterne skal vandes, næres og passes omsorgsfuldt – for kun når de får de rette betingelser kan de vokse og gro. Og når de høster deres afgrøder, høster de samtidig den gave, som de skal give videre til de elever, som fortsætter stafetten næste år. Ringen er sluttet. For det barn, der får gode vilkår og en god mesterlære vokser sig også stærkere og mere givende ligesom planter i naturens store kredsløb.

De tre hovedspor i Plant et Frø

I Plant et Frøs undervisningstilbud er der tre centrale og forskellige spor, som supplerer og beriger hinanden. Hvert spor har sin helt egen stemning og sit eget tydelige univers.
PeF CTA PhotoSeeds1

Jordforbindelse i haverne

Jordforbindelse i haverne og skovrummet:
Her arbejder børnene i grupper med sanselige aktiviteter, der knytter sig til årstiden.

PeF CTA PhotoSeeds2

Træning i nærvær

Træning i nærvær: Her er fokus på at skabe ro, nærvær og livsglæde gennem yoga samt små meditations- og nærværsøvelser.

PeF CTA PhotoSeeds3

Kreativ videnskabelighed

Kreativ videnskabelighed: Her får eleverne mulighed for at arbejde i naturstoflaboratorium sammen med en forsker.

Plant et frø-Skårhøj-04076
Plant et frø-Skårhøj-06853
Plant et frø-Skårhøj-03958

Jordforbindelse

I skolehaverne og i skoven

I skolehaverne og i skoven omkring gården råder naturens gang, og eleverne kommer helt tæt på den foranderlige natur, som en stor del af undervisningen foregår midt i. Det kan være det skiftende vejr, blæsten, stilheden, solen der glimter ned gennem trækronerne, og planterne der gror. Eleverne mærker også samlingskraften i bålets flamme og vigtigheden af at være sammen i kredsen, hvor hvert barn har sin træstub at sidde på. Her taler og lytter de på skift til hinanden. Og de arbejder med meditationsøvelser, som skal hjælpe det enkelte barn med at sortere i de ting og tanker, der konkurrerer i dets eget indre landskab.

▼ Læs mere

Eleverne mærker også, at ting tager tid i naturen, og at det er helt i orden – ja, naturligt. At man ikke kan stresse med naturen. De oplever det forunderlige i, at et lille frø under de rette betingelser kan vokse sig til en stor plante med frugter, der kan høstes. Parallellen til deres egne liv er ikke langt væk.
Arbejdet i skolehaverne åbner også for et helt håndgribeligt realitetstjek. For hvad kan man egentlig dyrke i en skolehave på 4 x 4 meter? Giver det 5000 gulerødder eller ”bare” 160? Og arbejdet, som rummer mange gentagelser, kalder på respekt, ansvarsfølelse og ydmyghed. Alt sammen noget, der kan styrke menneskelige kompetencer i andre sammenhænge.

Nærværstræning

I Yogasalen og rundt om bålet

I Yogasalen og rundt om bålet er der tid til ro, eftertænksomhed, fordybelse og dialog med børnene. De øver sig i at mærke, hvordan de har det. De lærer at fokusere på deres eget åndedræt og at mærke hele deres krop. Nærværstræningen styrker det enkelte barns trivsel og skaber et tillidsfuldt fællesskab blandt eleverne, når de øver sig i at massere hinanden, leger sig gennem relationsøvelser og tør give slip i hinandens nærvær.

▼ Læs mere

Gennem undervisningsforløbet arbejder eleverne også fokuseret med at prøve at betragte deres egne indre tankelandskaber, som noget de godt kan forholde sig aktivt til. Det kan fx handle om at være fluen på væggen i sit eget liv, så man kan se nogle ting i en form for indre helikopterperspektiv. Det kan handle om at give det positive mere plads i forgrunden af dette indre landskab og lade negative tanker rykke mere i baggrunden. Og det kan handle om at øve sig i at lade sine tanker flyve, uden at man skal bekymre sig om hver enkelt detalje i det, der sker i tankelandskabet.
Noget helt centralt i nærværstræningen er også, at det enkelte barn øver sig i at skabe forbindelse mellem hjerte og hjerne, at holde af sig selv og at turde stå som en stærk plante i sig selv. Når man mestrer at holde af sig selv, er det også lettere at holde af og værne om andre – inklusive vores planet. I sidste ende peger dette spor i retningen af en mere bæredygtig verden for både barn og planet. 

Kreativitet og virkelyst

I Laboratoriet

I Laboratoriet får tanker og ideer lov at flyve, og her arbejder børnene med videnskabelig kreativitet i et ægte naturstoflaboratorium. Eleverne prøver kræfter med kolber, pipetter og reagensglas. De afprøver forskellige teknikker til at undersøge, hvad planter består af, hvordan man laver pulver af et bær, og hvad vi kan bruge planternes indholdsstoffer til.

▼ Læs mere

I Laboratoriet er der også rum til, at eleverne kan forfølge deres egne innovative undringsspørgsmål og udvikle projekter ud fra deres egne ideer. Og børnenes egne undringsspørgsmål bliver taget alvorligt. Kan man fx lave naturfarvestoffer til neglelak? Kan man lave tyggegummi ud af rabarber? I Laboratoriet er det en vigtig pointe at demonstrere, at man godt kan udvikle nye ting samtidig med at man tager hensyn til naturen.
I Laboratoriet lærer børnene også at arbejde både med og uden en opskrift for, hvad de skal gøre. Nogle undersøgelser kræver, at man følger en fast procedure for at lykkes. Andre undersøgelser kræver, at man netop ikke følger en opskrift. For det er også en vigtig kompetence at turde lege, fejle, eksperimentere og sætte tanken fri.

Plant et Frø – året rundt

Elevernes arbejde følger et årshjul, der starter i april og slutter i oktober. I årshjulet er de tre hovedspor flettet ind i hinanden, og processen er tilrettelagt, så den afspejler en progression i forhold til sværhedsgrad, og hvilke mentale ressourcer, der arbejdes med – fra lette øvelser til stadigt mere krævende øvelser. En klasse deles op i fire typer af hold, som arbejder parallelt i henholdsvis yogasalen, i skoven, i haven og i laboratoriet. Eleverne mærker gennem dagens aktiviteter, hvad det vil sige at samarbejde. Og ved at arbejde i naturen på forskellige årstider mærker de, hvor forbundne vi er med naturen. Betydningen af årstidernes vekslen understreges ved fejring af overgange fra en årstid til en anden.
Grafikken viser de foreløbige ideer og tanker om de tre spor i Plant et Frø, og hvordan arbejdet foregår året rundt.

EFTERÅR

VINTER

PeF CircleMonth_april1
PeF CircleMonth_april2

APRIL

HAVERNE:
Plant frø i syltetøjsglas

NÆRVÆRSTRÆNING:
Overlevering af frø
fra foregående års klasser 

LABORATORIET:
De store ideer kan komme,
når man er stille i hovedet

PeF CircleMonth_maj1
PeF CircleMonth_maj2

MAJ

HAVERNE:
Insekthotel og kompost

NÆRVÆRSTRÆNING:
Indledende meditationsøvelser
Fortællinger om naturen

LABORATORIET:
Ekstrahere, blende, centrifugere

PeF CircleMonth_juni1
PeF CircleMonth_juni2

JUNI

HAVERNE:
Vand

NÆRVÆRSTRÆNING:
Fokus på det indre tankelandskab

LABORATORIET:
Æterisk olie og dampdestillation

PeF CircleMonth_juli1
PeF CircleMonth_juli2

JULI

SOMMERFERIE

PeF CircleMonth_august1
PeF CircleMonth_august2

AUGUST

HAVERNE:
Høste korn - samle frø

NÆRVÆRSTRÆNING:
Mønstre og farver i naturen – tegn
Øve meditation

LABORATORIET:
Udvikle egne ideer
og afprøve dem

PeF CircleMonth_september1
PeF CircleMonth_september2

SEPTEMBER

HAVERNE:
Høst, plukke, sanke

NÆRVÆRSTRÆNING:
Bål – ild og varme

LABORATORIET:
Arbejde videre på egne ideer
– tyggegummi lavet på rabarber

PeF CircleMonth_okt1
PeF CircleMonth_okt2

OKTOBER

HAVERNE:'
Høst, konservering, madlavning, 
mirabellemarmelade og ribssaft

NÆRVÆRSTRÆNING:
Høstfest og ceremonier

LABORATORIET:
Afprøve egne ideer
Male talestav med egen maling

PeF CircleMonth_nov1
PeF CircleMonth_nov2

NOVEMBER

PAUSE

PeF CircleMonth_dec1
PeF CircleMonth_dec2

DECEMBER

PAUSE

PeF CircleMonth_jan1
PeF CircleMonth_jan2

JANUAR

PAUSE

PeF CircleMonth_febr1
PeF CircleMonth_febr2

FEBRUAR

PAUSE

PeF CircleMonth_marts1
PeF CircleMonth_marts2

MARTS

PAUSE

SOMMER

FORÅR

STEM-fagene

Arbejdet med STEM-fagene er et naturligt og integreret element i Plant et Frø.
Plant et frø-Skårhøj-06172

Den overordnede ramme for arbejde med STEM i Plant et Frø er fødevareproduktion i bred forstand. Her arbejder eleverne med Science, når de skal forstå, hvad der skal til for at få en plante til at spire, gro og vokse. Når de laver suppe af alle urterne og grøntsagerne på bålet, lærer de både om velsmag og madkundskab, og at anvende teorierne om, hvad der sker med CO2 kredsløbet, når vi brænder træ under gryden, og hvordan energien omdannes fra bålet til gryden. Og når de arbejder i haverne, lærer de om, hvordan man kan reducere behovet for emballage og transport ved at spise lokale afgrøder.

Eleverne arbejder med Teknologi og Engineering, når de laver udtræk af plantestoffer og bruger dem til farvning af snore eller neglelak eller til nye smage i fx rabarbertyggegummi. Og de bruger Matematik, når de skal måle op til ”markerne” i haverne, når de skal beregne diagonallængder på en kuperet mark, og når de skal beregne hvor mange frø der kan sættes på et givet areal med en bestemt afstand mellem frøene.

Derudover integreres også de kreative fag somHåndværk og Design, hvor eleverne arbejder i skolernes egne maker spaces med udformning og fremstilling af skilte til haverne.
Teorierne bliver med andre ord konkrete og praksisnære, og børnene lærer sammenhængen mellem adfærd og konsekvenser.

I Plant et Frø står STEM-fagene ikke alene. En helt central pointe er, at STEM-fagene for alvor bliver stærke, når de bliver brugt i en større kontekst med fag og indsigter fra både humaniora og samfundsfag.

SDG_pef

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål integreres med det nære og lokale 

Som en naturlig del af elevernes arbejde vil der være opmærksomhed på FN’s Verdensmål. Ideen er at integrere verdensmålene med afsæt i det lokale, virkelighedsnære og konkrete. Det kan bl.a. ske, når eleverne lægger et gulerodsfrø i jorden, passer det, høster det og spiser det til høstfestens suppe. Her mærker eleverne, hvordan det at dyrke afgrøder er tæt knyttet til årstider og betingelser for at gro. På den måde bliver det nære udgangspunktet for at forstå de store sammenhænge og mærke, hvad det vil sige at handle og at vi hver især er en vigtig del af fremtidens løsninger for et bedre klima.

Blandt de oplagte verdensmål, som Plant et Frø kan fokusere på, er Verdensmål #3 Sundhed og trivsel, #6 Rent vand og sanitet, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og produktion, #15 Livet på land og #17 Partnerskab for handling.