Undervisning

DSC06107
KS_04011
DSC06924

Mesterlære med natur og nærvær

Plant et Frø tilbyder et unikt læringsmiljø, hvor nærværstræning og konkret arbejde i og med naturen forenes med læring i en social praksis. Drivkraften er lyst og ikke pligt.

I Plant et Frø lægger vi vægt på, at børn får rig mulighed for at lære via egne erfaringer i et sanseligt miljø med inspiration fra mesterlæren. Miljøet er et autentisk og aktivt landbrug, hvor eleverne får mulighed for at gå i fodsporene på de mennesker, der til daglig har deres praksis på stedet. Undervejs oplever eleverne, hvordan et lille frø er en levende organisme, som kan forvandle sig til en hvedeplante, en rødbede eller et græskar. De erfarer, at man ikke kan skynde på naturen. De lærer, hvordan planterne skal vandes, næres og passes omsorgsfuldt – for kun når de får de rette betingelser kan de vokse og gro.

Plant et Frø kombinerer praksisnær undervisning i naturdannelse og konkrete naturvidenskabelige værktøjer, færdigheder og forståelser med træning i nærvær og humanistiske indsigter om, hvad det vil sige at være menneske og indgå i fællesskaber. Efter et forløb på 21 uger – med 1 besøg om ugen – kan børnene både høste nye frø og mere mod til at tro på egne evner og ideer. Det lange forløb giver også plads til fordybelse og opbygning af gode og trygge relationer til kammeraterne i klassen og de voksne der følger børnene.

Undervisningen foregår på produktionsvirksomheden Vibevadgaard tæt på Lejre by. Det sker i et samarbejde mellem lærerne fra de deltagende skoler samt underviserne fra Plant et Frø.

Den pædagogiske ramme

Den pædagogiske ramme i Plant et Frø har fokus på at lære via praksis, mesterlære og indre motivation. Vi arbejder i to spor; med relationdannelse til den ydre natur og til den indre.

Målet er, at børn tidligt skal opleve succes med selv at sætte et direkte aftryk og skabe forandring og nye muligheder for en mere bæredygtig verden, og træne evnen til at danne gode, stærke fællesskaber. Vi forsøger at nære en indre motivation i børnene og en lyst til passe på naturen og forstå sig selv som del af et større fællesskab. Igennem forløbet har vi et særligt fokus på børnenes trivsel gennem relationsdannelse. Eleverne oplever, hvad det vil sige at samarbejde – også med dem, man ikke plejer at danne gruppe med.

Undervisningen og aktiviteterne er tilrettelagt med udgangspunkt i to overordnede spor; at skabe relation til den ydre natur - og barnets indre natur. De to intentioner fletter sig ind og ud af hinanden i løbet af de 21 uger og kommer til udtryk gennem forskellige aktiviteter i løbet af undervisningsdagen.

Vi har på gården adgang til flere forskellige læringsrum. Marken, engen og skoven udgør de udendørs, naturlige rammer om både dyrkning, eksperimenter og madlavning. Her findes vores skovrum med stubbe rundt om bålstedet, hvor undervisningsdagen altid begynder og slutter, samt vores store yoga-telt, hvor  eleverne gennem leg, bevægelse og øvelser med inspiration fra yoga og mindfulness træner nærvær og relationer. Vi har også adgang til gårdens naturstoflaboratorium, som danner rammen om naturvidenskabelige forsøg. I laboratoriet prøver eleverne kræfter med kolber, pipetter og reagensglas. De små forsøg kan fx være at undersøge, hvad et bær består af eller hvordan man trækker farve ud af blomster.

Undervisningen følger Årshjulet – fra april til oktober – der skaber en naturlig ramme for aktiviteterne og retter et fokus mod naturens cykliske forandringsprocesser.

Undervisningsforløbet kort fortalt

Et forløb i Plant et Frø strækker sig over 21 uger med et 3-timers besøg hver uge. Undervejs kommer eleverne til at arbejde med både den ydre og indre natur. De dyrker afgrøder i haverne og samskaber med naturen når der laves mad over bål samt eksperimenteres med plantefarve og jordens mikroliv. Og de arbejder med at skabe ro og relationer gennem nærværsøvelser rundt om bålet og i yoga-teltet. Gennem leg og øvelser inspireret af mindfulness og yoga opbygges omsorgsfulde relationer til både dem selv og klassefællesskabet – og det kan mærkes på elevernes generelle trivsel.

Plant et frø-Skårhøj-04076
Plant et frø-Skårhøj-06853
Plant et frø-Skårhøj-03958

Den ydre natur

Intentionen i dette spor er at arbejde med forskellige indgange til at skabe forbindelse mellem barn og natur og samskabe med naturen. Samskabelsen har mange former; små øvelser med jordforbedring, at lave te over bålet med friskindsamlede, vilde urter, til kreative sysler med maling og farvepigmenter skabt med naturens egne ingredienser. Høstfesten er en ganske særlig begivenhed, hvor børnene omdanner årets høst til et festmåltid, som de deler rundt om bålet.

Når vi arbejder med at skabe forbindelse mellem barn og natur, sker det fx gennem små nærværsøvelser i skoven, når de lægger sig på marken og lytter til lærken eller når de er optagede af at betragte de spirer, der bryder frem af jorden. Nogle aktiviteter kræver facilitering fra underviserne, mens andre sker, når barnet i de pauser, der opstår, får mulighed for at udforske på egen hånd. Intentionen med at skabe denne relation er dels, at vi tror på, at det at mærke naturen som et frirum og et trygt sted vækker livsglæde og højner trivsel, dels at vække en omsorg for naturen, hvilket styrker barnets indre motivation for at passe godt på naturen.

Den indre natur

Intentionen med at arbejde med barnets indre natur er at skabe et stærkt fundament for trivsel. Både trivsel gennem barnets egen indre glæde og ro, og trivsel gennem opbygningen af omsorgsfulde relationer og klassefællesskaber. Gennem leg og øvelser med inspiration fra både yoga, mindfulness og meditation bliver eleverne i mindre grupper guidet af gårdens yoga-underviser til fx at fokusere på deres eget åndedræt og mærke kroppen eller at sidde rundt om bålet i skoven og blot være roligt til stede. Gennem nærværstræningen skabes et tillidsfuldt fællesskab blandt eleverne, når de øver sig i at massere hinanden, leger sig gennem relationsøvelser og lærer at give slip i hinandens nærvær. Udgangspunktet for undervisningen er altid leg og bevægelse i dyb respekt for den enkeltes formåen og begrænsninger.

Plant et Frø – året rundt

Elevernes arbejde følger et årshjul, der starter i april og slutter i oktober. Eleverne mærker hvad det vil sige at arbejde i naturen på forskellige årstider og opdager de naturlige forandringsprocesser på egen krop. Et fast element i undervisningen er fortællinger om “Naturen i dag”, der retter blikket mod hvad sker i det store økosystem og hvordan vi bedst kan samarbejde med og drage omsorg for naturen. Intentionen er, at vi ved at rette en nysgerrig opmærksomhed mod hvad der sker lige omkring os, vil lejre sig som en forståelse af, hvor forbundne vi er med naturen. Betydningen af årstidernes vekslen understreges ved fejring af overgange fra en årstid til en anden. Med en sommerfest inden sommerferien og en høstfest, der markerer afslutningen på forløbet.

EFTERÅR

VINTER

PeF CircleMonth_april1
PeF CircleMonth_april2

APRIL

FOKUS:

Indretning af haverne

Plante frø

Tale om det store økosystem

Øv dig i at sidde stille rundt om bålet

 

PeF CircleMonth_maj1
PeF CircleMonth_maj2

MAJ

Fokus:

Indledende meditationsøvelser

Fortællinger om naturen

Genkend en spirer

 

PeF CircleMonth_juni1
PeF CircleMonth_juni2

JUNI

FOKUS:

Vand

Opdag det indre tankelandskab

Blide yogastræk og aktiv leg

PeF CircleMonth_juli1
PeF CircleMonth_juli2

JULI

SOMMERFERIE

PeF CircleMonth_august1
PeF CircleMonth_august2

AUGUST

FOKUS:

Høste korn - samle frø

Mønstre og farver i naturen

Øve meditation

Markvandringer og Skovfortællinger

 

PeF CircleMonth_september1
PeF CircleMonth_september2

SEPTEMBER

FOKUS:

Høst, plukke, sanke

Bål – ild og varme

Undersøg naturens processer

PeF CircleMonth_okt1
PeF CircleMonth_okt2

OKTOBER

FOKUS:
Høst, konservering, madlavning

Høstfest 

Oprydning så jorden kan gives videre

PeF CircleMonth_nov1
PeF CircleMonth_nov2

NOVEMBER

PAUSE

PeF CircleMonth_dec1
PeF CircleMonth_dec2

DECEMBER

PAUSE

PeF CircleMonth_jan1
PeF CircleMonth_jan2

JANUAR

PAUSE

PeF CircleMonth_febr1
PeF CircleMonth_febr2

FEBRUAR

PAUSE

PeF CircleMonth_marts1
PeF CircleMonth_marts2

MARTS

PAUSE

SOMMER

FORÅR

STEM-fagene

Arbejdet med STEM-fagene er et naturligt og integreret element i Plant et Frø.
Plant et frø-Skårhøj-06172

Det er elevernes natur-teknikfags timer, der bliver brugt under det ugentlige 3-timers besøg. På gården bliver den teori der er lært hjemme i klasseværelset suppleret med konkret erfaring og afprøvning i praksis. Her arbejder eleverne med Science, når de skal forstå, hvad der skal til for at få en plante til at spire, gro og vokse. Og når der formidles om jord og mikroliv gennem forsøg med jordprøver og små natur-eksperimenter. Eller når de undersøger døde dyr og laver bænkebidder-fælder.

Eleverne arbejder med Teknologi og Engineering, når de laver udtræk af plantestoffer og bruger dem til farvning af snore. Og de bruger Matematik, når de skal måle op til ”markerne” i haverne, når de skal beregne diagonallængder på en kuperet mark, og når de skal beregne hvor mange frø der kan sættes på et givet areal med en bestemt afstand mellem frøene.

I Plant et Frø står STEM-fagene ikke alene. En helt central pointe er, at STEM-fagene for alvor bliver stærke, når de bliver brugt i en større kontekst med fag og indsigter fra både humaniora og samfundsfag, der sætter fokus på sammenhængene mellem menneske og natur og vores plads i det store fællesskab.

SDG_pef

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål integreres med det nære og lokale 

Som en naturlig del af elevernes arbejde vil der være opmærksomhed på FN’s Verdensmål. Ideen er at integrere verdensmålene med afsæt i det lokale, virkelighedsnære og konkrete. Det kan bl.a. ske, når eleverne lægger et gulerodsfrø i jorden, passer det, høster det og spiser det til høstfestens suppe. Her mærker eleverne, hvordan det at dyrke afgrøder er tæt knyttet til årstider og betingelser for at gro. På den måde bliver det nære udgangspunktet for at forstå de store sammenhænge og mærke, hvad det vil sige at handle og at vi hver især er en vigtig del af fremtidens løsninger for et bedre klima.

Blandt de oplagte verdensmål, som Plant et Frø kan fokusere på, er Verdensmål #3 Sundhed og trivsel, #6 Rent vand og sanitet, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og produktion, #15 Livet på land og #17 Partnerskab for handling.