Udvikling

PeF seedmarks Okker1

Mere naturdannelse
og flere grønne læringsrum

Plant et frø-Skårhøj-04103
Plant et frø-Skårhøj-03850

Baseret på praksiserfaring siden 2010 er Foreningen Plant et Frø i gang med at fundraise midler til at udvikle og formidle undervisningsforløbet til gavn for flere børn.

Med den grønne produktionsgård som læringsrum kan eleverne mærke forbindelsen til naturen på egen krop. Rundt om bålet i skoven og under lugearbejdet i markerne skabes rum for virkelighedsnær og handlingsrettet samtale om naturen. Og der opstår nye relationer og roller blandt eleverne, fordi stedet og aktiviteterne giver eleverne mulighed for at opdage nye sider af sig selv og hinanden – og hvordan de kan handle i fællesskab.

Denne helhedsorienterede tilgang til naturdannelse ønsker vi at evaluere og kvalificere i et tværfagligt samarbejde mellem gården, skolerne og eksperter i bæredygtighedsundervisning. Og vi ønsker at formidle Plant et Frøs filosofi og praksis til andre grønne læringsrum og undervisningsinstitutioner.

PeF seedmarks Okker2

Udviklingsprojektet
– Omsorg for naturen og hinanden

Plant et frø-Skårhøj-04234
19-KSA01253

Vi ønsker, at videreudviklingen af undervisningsforløbet skal ske i et tværfagligt samarbejde med skoler og eksperter, så vi sammen kan udvikle et skalerbart koncept baseret på de to spor: opdyrkningen af relationer til både den indre og ydre natur. Hensigten er at de to tilgange beriger hinanden gensidigt og skaber grundlag for en oplevelse af forbundethed til naturen og handlekraft i forhold til at drage omsorg for naturen, sig selv og fællesskabet.

Hvis det lykkes at rejse midler, vil videreudviklingen af Plant et Frø ske i et samarbejde med vores besøgsskoler - både elever og lærer. Projektet vil desuden involvere et aktivt netværk af fagfolk i Lejre Kommune, udefrakommende eksperter og lokale aktører, der via workshops, events og løbende dialog vil bidrage til vidensdeling og kompetenceudvikling i projektgruppen.

Intentionen med den samskabende udviklingsproces er, at mødet mellem de forskellige fagligheder hos lærergruppen, underviserne på gården og eksperter i trivsel og naturdannelse skaber basis for en mere helhedsorienteret undervisning i naturdannelse, som skaber forbindelser mellem hjerne og hjerte.

PeF seedmarks Okker3

Vibevadgaard som grønt samlingssted

”Hvornår må vi komme ned på gården igen?”  

Dét spørgsmål har vi hørt mange gange fra de børn, som har været med i skolehaverne. Det har sat tankerne i gang: Hvordan kan vi åbne Vibevadgaard op, så endnu flere kan opleve kvaliteterne og værdierne i Plant et Frø?

I 2022 afsøgte vi med støtte fra Landdistriktspuljen interesser og muligheder for at skabe et grønt mødested på gården, hvor man kan samlees om aktiviteter, som fremmer bæredygtighed og livsglæde. Gennem inddragelse af borgere, foreninger og institutioner udviklede vi et idékatalog over faciliteter og aktiviteter på Vibevadgaard, som fremmer jordforbindelse, nærvær og kreativitet. Du kan læse kataloget her.