Udvikling

PeF seedmarks Okker1

Bedre klimaundervisning
og flere grønne læringsrum

Plant et frø-Skårhøj-04103
Siden 2011 har børn fra 4. og 5. klasser prøvet kræfter med det, der i første omgang var en spæd idé til det, der nu er et forløb, som bygger på mange erfaringer, og som kalder på at blive videreudviklet med afsæt i disse erfaringer.
Plant et frø-Skårhøj-03850

Gennem årene har vi set, at gården som læringsmiljø kan være med til at forebygge klimabekymringer, fordi eleverne oplever, at de rent faktisk kan handle og gøre noget. Rundt om bålet i skoven, under lugearbejdet i markerne og i laboratoriet skabes rum for samtale om klimaet på nye og mere virkelighedsnære og handlekraftige måder. Med den grønne produktionsgård som klimalæringsrum kan eleverne selv mærke en forbundethed til naturen på egen krop. Der opstår nye forbindelser mellem eleverne, som rykker ved de roller de har hjemme på skolen, fordi gården åbner for, at hver elev kan opdage nye sider af sig selv og finde modet til at udfolde disse. Disse aspekter af klimaundervisningen vil vi udfolde i det tværfaglige samarbejde mellem skoler og gård.

Vi ser således et stort potentiale for at videreudvikle projektet til et klimaundervisningstilbud, der kommer ud til endnu flere.

Derfor er Plant et Frø i gang med en udviklingsproces, som skal være med til at kvalificere projektet og skabe mulighed for at etablere flere grønne klimalæringsrum samt at styrke og berige det didaktiske indhold i undervisningsforløbet.

I den forbindelse er der også iværksat en fundraising proces for at søge midler til den kommende udvikling.

Undervisningsforløbets overordnede ramme handler om fødevareproduktion. Ønsket er at give eleverne en øget forståelse for og erfaring med fødevaresystemet lige fra, hvordan vi dyrker jorden med så lille et klimaaftryk som muligt, til hvordan vi kan nedsætte brugen af emballage og behovet for transport af fødevarer ved at handle mere lokalt. Her kan der også være fokus på, hvordan man kan opvarme drivhuse ved hjælp af solcelleanlæg, og hvordan man i højere grad kan integrere naturlige indholdsstoffer i fx kosttilskud, tyggegummi og naturkosmetik, samt hvordan vi kan mindske madspil. Og der vil være fokus på det særlige samarbejde, der er mellem de forskellige fødevareproducenter på Vibevadgaard, hvor de enkelte virksomheder og producenter løfter hinanden ved at dele ideer og redskaber.

I udviklingsprojektet vil det blive undersøgt, hvordan vi bedst muligt får integreret arbejdet med skolehaverne, nærværstræningen og det kreative laboratoriearbejde så de forskellige tilgange kommer til at berige hinanden og give en synergieffekt. Der kan fx være elementer, som der skal skrues op eller ned for, så oplevelsen og udbyttet for eleverne optimeres.

PeF seedmarks Okker2

Udviklingsprojektet
– En bæredygtig fremtid for både barn og planet

Plant et frø-Skårhøj-04234
Plant et frø-Skårhøj-06928

Videreudviklingen af Plant et Frø skal ske i et tværfagligt samarbejde med lærere fra tre skoler og en ekspertgruppe. Målet er at udvikle et tværfagligt klimaundervisningsforløb, der sætter klima endnu højere på dagsordenen i skolerne samtidig med, at det bidrager til gensidig kompetenceudvikling mellem lærerne på skolerne og underviserne på Plant et Frø. Desuden er det målet at udforme et klimaundervisningsmateriale, hvor elever og lærere medinddrages i valget af aktiviteter og fokusområder. Samlet set skal det sikre, at det kommende tværfaglige undervisningsforløb på den bedst mulige måde understøtter skolens fagmål og didaktiske målsætninger.

Hvis det lykkes os at rejse midler, vil videreudviklingen af Plant et Frø ske i et samarbejde med Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole. Her kan tre skoleledere, ca. 260 elever og 7 lærere med baggrund i primært naturvidenskabelige fag være med til at samudvikle. Projektet vil desuden involvere et aktivt netværk af fagfolk i Lejre Kommune, udefrakommende eksperter og lokale aktører, der via workshops, events og løbende dialog vil bidrage til vidensdeling og kompetenceudvikling i projektgruppen.

Målet er, at mødet mellem de forskellige fagligheder hos både lærergruppen og underviserne på gården opbygger en helt ny form for science-kapital hos både elever, lærere og undervisere, der på en gang gør klimaundervisning mere helhedsorienteret og skaber forbindelser mellem hjerne og hjerte.

Helt konkret vil projektet omfatte:

  1. Udvikling af et konkret undervisningsmateriale til både undervisning på gården og i klasseværelset.
  2. Løbende kompetenceudveksling mellem lærere og undervisere på gården for at styrke den undervisning børnene møder.
  3. Udvælgelse af de undervisningsaktiviteter, der bedst styrker og understøtter undervisningsforløbets formål.
  4. Styrkelse af samarbejdet mellem skolerne og det eksterne læringsmiljø på gården.
  5. Tilrettelæggelse af klimaundervisningsforløbet med et øget fokus på folkeskolens fagmål og tværfaglighed.

Vi forestiller os, at en del af dette udviklingsarbejde vil forløbe i workshops, hvor mødet mellem de forskellige fagligheder skal skabe den synergi, der gør, at projektet kan leve op til sine ambitiøse mål.

PeF seedmarks Okker3

De gode forbindelser skal styrkes

Plant et frø-Skårhøj-07118

Udviklingsprojektet skal også undersøge, hvordan vi kan tydeliggøre og styrke de forskellige organisatoriske forbindelser i Plant et Frø. Det gælder bl.a. forbindelsen til eleverne, skolen, forældrene og kommunen. Vi ønsker at afdækket, hvilke fortællinger børnene bringer med sig hjem, og hvilken rolle det spiller i forhold til ændringer i familiernes indstilling og handlen i forhold til at leve mere bæredygtigt. Børn kan være en god inspirationskilde i forhold til forældrene og de kan have indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet derhjemme. Og det er også at gøre godt i verden.

Plant et Frø har også et ønske om at give projektideen videre til andre grønne landmænd, som kunne tænke sig at arbejde med grundværdierne fra Plant et Frø og indgå et partnerskab med lokale skoler. Her er vores mål, at få et forskningsprojekt tilknyttet, der kan undersøge, hvad der skal til for at udbrede modellen fra Plant et Frø på en måde, så de enkelte landmænd og skoler kan tilpasse projektet til deres aktuelle forhold og muligheder.