Udvikling

PeF seedmarks Okker1

Mere naturdannelse
og flere grønne læringsrum

Plant et frø-Skårhøj-04103
Baseret på 11 års erfaring er Foreningen Plant et Frø i gang med at fundraise midler til at udvikle undervisningsforløbet til gavn for flere børn.
Plant et frø-Skårhøj-03850

Med den grønne produktionsgård som læringsrum kan eleverne mærke forbindelsen til naturen på egen krop. Rundt om bålet i skoven, under lugearbejdet i markerne og i laboratoriet skabes rum for virkelighedsnær og handlingsrettet samtale om bæredygtighed. Og der opstår nye relationer og roller blandt eleverne, fordi stedet og aktiviteterne giver eleverne mulighed for at opdage nye sider af sig selv og hinanden – og hvordan de kan handle i fællesskab.

Denne helhedsorienterede tilgang til naturdannelse ønsker vi at evaluere og kvalificere i et tværfagligt samarbejde mellem gården, skolerne og eksperter i bæredygtighedsundervisning. Og vi ønsker at formidle Plant et Frøs filosofi og praksis til andre grønne læringsrum og undervisningsinstitutioner.

Undervisningsforløbets overordnede ramme er fødevareproduktion. Ønsket er at give eleverne en øget forståelse for og erfaring med fødevaresystemet lige fra hvordan vi dyrker jorden med så lille et klimaaftryk som muligt, til hvordan vi kan nedsætte brugen af emballage og behovet for transport af fødevarer ved at handle mere lokalt. Her kan der også være fokus på, hvordan man kan opvarme drivhuse ved hjælp af solcelleanlæg, og hvordan man i højere grad kan integrere naturlige indholdsstoffer i fx kosttilskud, tyggegummi og naturkosmetik, samt hvordan vi kan mindske madspild. Og der vil være fokus på det særlige samarbejde, der er mellem de forskellige fødevareproducenter på Vibevadgaard, hvor de enkelte virksomheder og producenter løfter hinanden ved at dele ideer og redskaber.

PeF seedmarks Okker2

Udviklingsprojektet
– En bæredygtig fremtid for både barn og planet

Plant et frø-Skårhøj-04234
19-KSA01253

Vi ønsker, at videreudviklingen af undervisningsforløbet skal ske i et tværfagligt samarbejde med skoler og eksperter, så vi sammen kan udvikle et skalerbart koncept baseret på de tre pædagogiske værktøjer: Havedyrkning, nærværstræning og videnskabelige kreativitetsøvelser. Hensigten er at værktøjerne beriger hinanden gensidigt og skaber grundlag for en oplevelse af forbundethed til naturen og handlekraft i forhold til at drage omsorg for naturen. 

Hvis det lykkes at rejse midler, vil videreudviklingen af Plant et Frø ske i et samarbejde med Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole - tre skoleledere, ca. 260 elever og 7 lærere med baggrund i primært naturvidenskabelige fag. Projektet vil desuden involvere et aktivt netværk af fagfolk i Lejre Kommune, udefrakommende eksperter og lokale aktører, der via workshops, events og løbende dialog vil bidrage til vidensdeling og kompetenceudvikling i projektgruppen. 

Intentionen med den samskabende udviklingsproces er, at mødet mellem de forskellige fagligheder hos lærergruppen, underviserne på gården og eksperter i bæredygtighedsundervisning skaber basis for en mere helhedsorienteret undervisning i naturdannelse, som skaber forbindelser mellem hjerne og hjerte.

PeF seedmarks Okker3

De gode forbindelser skal styrkes

Plant et frø-Skårhøj-07118

Udviklingsprojektet skal også undersøge, hvordan vi kan tydeliggøre og styrke de forskellige organisatoriske forbindelser i Plant et Frø. Det gælder bl.a. forbindelsen til eleverne, skolen, forældrene og kommunen. 

Plant et Frø har også et ønske om at give projektideen videre til andre grønne landmænd, som kunne tænke sig at arbejde med Plant et Frøs idégrundlag og indgå et partnerskab med lokale skoler. En forudsætning herfor er en udvikling af et skalerbart koncept, som de enkelte landmænd og skoler kan tilpasse til deres aktuelle forhold og muligheder.