DSC07247

Brændende ønske om at videreudvikle Plant et Frø

Den 1. november 2021 blev en ansøgning om videreudvikling af Plant et Frø indsendt til Villum Fonden. Projektets hovedformål er at udvikle et klimaundervisningsforløb i et tæt samarbejde med de tre lokale skoler Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole.

Projektet vil både fokusere på kompetenceopbygning for skolernes lærere og underviserne på Vibevadgaard, udvikling af et undervisningsmateriale og et afsluttende vidensdelingseminar med bl.a. oplægsholdere, som har været involveret i Plant et Frø.

I projektet vil der desuden blive afholdt 6 workshops hvor en ekspertgruppe deltager med videndeling, praktisk erfaring, lokalpolitisk indsigt, dialog og ideér alt efter eksperternes faglige og menneskelige kompetencer. Fx deltager Lejre Kommune med de ansvarlige medarbejdere indenfor implementering af skolevision og Lejres øvrige relevante visioner og strategier. Og RUC deltager med forskere med indsigt i undervisning inden for klima og bæredygtighed.

Projektet kommer til at strække sig over 2 år, og det bliver igangsat i 2022, hvis der kan skaffes de nødvendige midler fra fonde.

Ansøgningen til Villum Fonden er den første fondsansøgning, der er sendt af sted.

Vi krydser fingre.