DSC07247

Brændende ønske om at videreudvikle Plant et Frø

Den 7. september 2022 blev en ansøgning om videreudvikling af Plant et Frø indsendt til Novo Nordisk Fonden.

Projektets overordnede formål er at bidrage til en helhedsorienteret naturdannelse for folkeskolens mellemtrin, der supplerer natur-teknik-fagsundervisningen ved både at stimulere naturvidenskabelig interesse, understøtte barnets forståelse af sig selv som en del at naturen, og vække glæde og omsorg for verden omkring.

Konkret ønsker vi at evaluere, videreudvikle og formidle undervisningsforløbet PeF. Vi vil udarbejde pædagogiske principper og inspirationsmateriale, der styrker det nuværende undervisningsforløb og giver konkrete, praksisnære værktøjer til at skabe lignende undervisningsforløb for grundskolens mellemtrin i andre eksterne læringsmiljøer. Projektet vil desuden bidrage til forskningen i naturfagsundervisning for bæredygtighed i teori og praksis.

Projektet vil blive afviklet i tæt samarbejde med de tre lokale skoler Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole, evalueringsinstituttet VIVE, forskere fra RUC og eksperter i bæredygtig dannelse.

Projektet kommer til at strække sig over 3 år, og det bliver igangsat i 2023, hvis der kan skaffes de nødvendige midler fra fonde.

Vi krydser fingre!

Læs mere om udviklingsønskerne