DSC07247

Brændende ønske om at videreudvikle Plant et Frø

Vi arbejder på at rejse midler til et 3-årigt evaluerings-, udviklings- og formidlingsprojekt. Det overordnede formål er at bidrage til en helhedsorienteret naturdannelse for folkeskolens mellemtrin, der højner trivslen, stimulerer den naturvidenskabelige interesse, og understøtter barnets forståelse af sig selv som en del at naturen.

Konkret ønsker vi at evaluere, videreudvikle og formidle undervisningsforløbet PeF. Vi vil udarbejde pædagogiske principper og inspirationsmateriale, der styrker det nuværende undervisningsforløb og giver konkrete, praksisnære værktøjer til at skabe lignende undervisningsforløb for grundskolens mellemtrin i andre eksterne læringsmiljøer.

Projektet vil blive afviklet i tæt samarbejde med bl.a. de tre lokale skoler Allerslev Skole, Kirke Hyllinge Skole og Osted Friskole, evalueringskonsulenter og forskere, samt eksperter i bæredygtig dannelse.

Projektet kommer til at strække sig over 3 år, og det bliver igangsat i 2023, hvis der kan skaffes de nødvendige midler fra fonde.

Vi krydser fingre!

Læs mere om udviklingsønskerne