Burning desire to further develop Plant a Seed

Vi arbejder på at rejse midler til et 3-årigt evaluerings-, udviklings- og formidlingsprojekt. Det overordnede formål er at bidrage til en helhedsorienteret naturdannelse for folkeskolens mellemtrin, der højner trivslen, stimulerer den naturvidenskabelige interesse, og understøtter barnets forståelse af sig selv som en del at naturen. Konkret ønsker vi at evaluere, videreudvikle og formidle undervisningsforløbet PeF. Vi…

Read More

Futureland gives young people a voice

Den 18. september 2021 inviterede Futureland til festival på marken ved Vibevadgaard. Det var afslutningen på den officielle klimauge i Lejre Kommune, og selvsagt var Plant et Frø med til at sætte gang i festen. Futureland arbejder for at styrke de unges stemme i både de store og små fællesskaber, og dette støtter vi op…

Read More

Agreement with three schools in house

Siden 2010 har børn fra 4. og 5. klasser prøvet kræfter med det undervisningsforløb på Vibevadgaard. Det er blevet til mange værdifulde dialoger med børn, lærere, forældre og kommune. Og nu er tiden moden til at videreudvikle Plant et Frø med afsæt i disse mange erfaringer. Derfor er Plant et Frø i gang med en…

Read More